Kraj podpoří značení pěších a cykloturistických tras na jižní Moravě

Dotace ve výši 700 000 korun Klubu českých turistů – Jihomoravská oblast na realizaci akce „Obnova značení pěších a cykloturistických tras Jihomoravského kraje v roce 2019“ – takové je doporučení Rady Jihomoravského kraje z 25. března 2019 krajskému zastupitelstvu.

„Celá síť značených cest se udržuje tak, že každoročně se přeznačkuje třetina značených cest a obnoví nátěry pětiny nosných prvků, vymění zastaralé stojany, rámy a vývěsní mapy, zkontrolují trasy a prozkoumají se naléhavé opravy značení. V případě cyklotras značkaři Klubu českých turistů zajistí kontrolu značení přibližně 2 000 kilometrů cyklotras v kraji a instalují na nesilničních úsecích cyklotras nové cykloznačky za chybějící nebo poškozené. Provedou také jednoduché opravy zjištěných závad a pasportizaci na další části cyklotras,“ uvedl radní Petr Hýbler.

Celková délka pěších značených tras v rámci Jihomoravského kraje je prakticky stabilizovaná a k 1. lednu 2019 činí 3 556 km, z toho 65 km lyžařských tras, 163 km pásově značených cykloturistických tras a 7,8 km vozíčkářských tras. Značené trasy jsou vybaveny 5 384 ks směrovek a tabulek, 648 ks nosných prvků (ocelových a dřevěných stojanů na vývěsní mapy a směrovníků) a 156 ks vývěsních map. Kromě toho je v Jihomoravském kraji v současné době 2 450,5 km cyklotras vyznačených silničním značením.