Jihomoravský kraj během deseti let poskytl služby deseti tisícům cizinců v regionu

V průběhu deseti let byla v Centru zrealizována řada projektů zaměřených na integraci cizinců. Zásadním počinem Jihomoravského kraje bylo v roce 2017 zavedení služeb i pro občany EU, čímž došlo k pokrytí potřeb cizinců bez rozdílu jejich země původu. Tuto aktivitu, kterou využilo už 950 klientů a financuje přímo Jihomoravský kraj.

Mezi nejčastěji využívané služby Centra ze strany cizinců patří kurzy českého jazyka, odborné právní, sociální i kariérové poradenství, dále pak tematicky zaměřené vzdělávací kurzy a multikulturní aktivity. V rámci aktivit Centra je také poskytována podpora školám, zaměstnavatelům a obcím, kteří mají možnost se setkávat a diskutovat aktuální situaci na pravidelných platformách a vzdělávacích kurzech. Všechny výše uvedené služby jsou poskytovány pro cizince i majoritu zdarma ve spolupráci s partnerskými organizacemi, kterými byly v roce 2018 statutární město Brno, Diecézní charita Brno, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Základní škola a mateřská škola, Brno, Staňkova 14, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Komixxx projekt z.s. a Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p.o. (Centrum vzdělávání všem).

Do budoucna se očekává posílení funkce integračních center, a to z toho důvodu, že jejich provozování bude zahrnuto do národního financování Ministerstva vnitra. Úkolem Center bude zajištění činnosti a poskytování služeb všem cizincům bez omezení cílové skupiny. Myšlenka poskytování služeb všem cizincům v jednom Centru potvrzuje záměr Jihomoravského kraje postupně koncentrovat a poskytovat služby pro cizince na jedno místo.

Náklady na provoz centra a podporu integrace cizinců v roce 2018 činí 5,5 mil.Kč:
- 1,5 mil. Kč – z rozpočtu Jihomoravského kraje
- 4 mil. Kč – financování z fondů EU

Z celkové částky byli podpořeni partneři projektu (Diecézní Charita Brno, OPU, Základní a Mateřská škola Brno, Staňkova 14, Lipka, Centrum vzdělávání všem, projekt KOMIXXX) částkou cca 4 miliony korun.
Pro rok 2019 se plánuje přistoupení nového partnera, Statutární město Brno, a tím se také rozšíření aktivity projektu a dojde k navýšení celkové částky na projekt na přibližně 8,5 mil.Kč (Brno bude také dávat 15% ze svého rozpočtu a 85% kofinancovat z fondů EU).

Přijďte se podívat do Centra v den desátých narozenin 1. 4. 2019 v ul. Mezírka 1, Brno, do 6. patra (podrobnosti jsou uvedeny na adrese https://www.cizincijmk.cz/cs/akce/open-day-10-let-centra/?type=non-eu ).