Česko je pozadu s energetickými úsporami. Pro starosty těžko uchopitelná agenda. Pomůže nová kuchařka od Národního centra energetických úspor.

Česká republika se zavázala snížit do roku 2020 konečnou spotřebu energie o 51,1 petajoulů, což zhruba odpovídá množství energie potřebné na vytápění celé Prahy po dobu dvou let. Tento cíl však plníme velice pomalu, což může vyústit i v sankce Evropské komise. Ještě mnohem ambicióznější závazky nás čekají v období do roku 2030. EU chce do roku 2030 snížit spotřebu energií o 32,5 procenta.

Jedním z hlavních důvodů pomalého postupu plnění cílů ČR je zahlcení zástupců samospráv nejrůznější agendou uloženou státem nebo ne orientace v tématu a s tím spojené nedostatečné čerpání dotačních titulů určených na energeticky úsporná opatření.
„Více než 35 procent energie se v Evropské unii spotřebuje v budovách. Stát, kraje i obce mají ve svém majetku tisíce budov, které by bylo možné za podpory dotací energeticky vylepšit. Při správném nasazení a užívání moderních technologií by bylo možné neefektivní nakládání s energií snížit o více než polovinu,“ říká ředitelka Národního centra energetických úspor Marie Zezůlková

Národní centrum energetických úspor proto zpracovalo jasnou a přehlednou publikaci:

„Příručka k energetickým opatřením pro starosty – Proč energetické úspory a jak na ně?“

Je určena pro zástupce měst, obcí i krajů, kteří chtějí vědět víc o energetických úsporách. Kuchařka informuje, jak se v dotačních titulech orientovat, jak žádat o dotační tituly i jaké jsou konkrétní přínosy energeticky úsporných opatření u již realizovaných projektů. Praktické informace v příručce najde i široká veřejnost.

“Jihomoravský kraj již od roku 2013 aktivně přistupuje k řízení energetiky. Kromě optimalizace spotřeb a centrálního nákupu energií, také investuje do modernizace svých objektů. Součástí toho je využívání metody EPC u modernizace velkých krajských organizací. Projekt EPC v břeclavské nemocnici již ukazuje první velmi významné úspory. V současné době posuzujeme dalších 20 organizací z pohledu vhodnosti využití této metody. Společně s provedenou pasportizací budov v majetku kraje se tak snažíme chovat jako dobrý správce. Jihomoravský kraj je take druhým krajem v ČR, který získal ISO 50001 na řízení energetického management. Věřím, že příručka, se kterou nyní přichází Národní centrum energetických úspor bude dobrým rádcem všem starostům, kteří tuto problematiku také řeší,” řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.


Co se z této „kuchařky“ například dozvíte:
 

• jak spolupracovat s poradenskou firmou v oblasti energetického managementu
• jak nastavit procesy a činnosti na městském, či obecním úřadě v oblasti energetického managementu
• jaká jsou základní energetická opatření
• jaké jsou zásady pro nákup nových zařízení s nízkou spotřebou energie
• co je to metoda EPC
• jak využívat energie ze zdrojů odpadního tepla, fotovoltaiky, tepelných čerpadel apod.
• jaké jsou metody automatické regulace otopných systémů,
• kde vzít dotace na realizaci energetických opatření.

Cílem kuchařky je zvýšení povědomí, osvěty a odbornosti v oblasti energetických úspor. Neomezuje se na úzký pohled jednotlivých specializací, ale pomáhá mezi sebou propojit znalosti a dovednosti jednotlivých oborů a pohledů, které se energetického managementu týkají. 

 

Dopis NCEÚ ZDE (pdf, 455 kB), příručka ZDE (pdf, 4,5 MB)