Světový den vody

„Leaving no one behind“ – to je motto letošního Světového dne vody. V brněnském hotelu Voroněž se při této příležitosti v úterý 19. března 2019 uskutečnil odborný seminář, kterého se zúčastnil radní Petr Hýbler.

S myšlenkou pořádat osvětové a propagační akce k podnícení zájmu veřejnosti i odpovědných institucí o ochranu a rozvoj vodních zdrojů přišlo Valné shromáždění OSN v roce 1992. Hlavním cílem tohoto dne je pořádání osvětových akcí ke zvýšení zájmu institucí a veřejnosti o rozvoj a ochranu vodních zdrojů. V rámci Světového dne vody, jemuž je v kalendáři vyhrazen konkrétně 22. březen, se v těchto dnech koná řada akcí i na jižní Moravě – ty se tématu vody a problémům s ní spojených věnují z místního pohledu.