Hlasujte v soutěži „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018“

Od 13. března do 5. dubna 2019 je možné hlasovat prostřednictvím SMS zpráv ve dvanáctém ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“. Z hlasování vzejde nově vítěz Ceny veřejnosti ve výši 60 tisíc korun. O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodne na rozdíl od předcházejících ročníků odborná komise soutěže. Soutěží se ve třech kategoriích. První jsou velké stavby – hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhou pak díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby. Do soutěže mohou být navrženy památky, u nichž k celkové obnově nebo k obnově ucelené části došlo v roce 2018.

Celkem se letos přihlásilo 36 soutěžících památek, do soutěžního klání bylo komisí soutěže vybráno 30 památek. Jejich přehled a způsob hlasování je zveřejněn na https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.php . Výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2019.

Souhrnné ocenění bude rozděleno následovně:
- v kategorii velkých staveb: 150 tisíc korun za první a 100 tisíc korun za druhé místo,
- v kategorii díla výtvarného umění: 70 tisíc korun za první a 40 tisíc korun za druhé místo,
- v kategorii drobné stavby: 50 tisíc korun za první a 10 tisíc korun za druhé místo.

„O přidělení cen a pořadí rozhodne komise soutěže doplněná o zástupce Fakulty architektury VUT Brno, nositelů titulu Rytíř památkové péče, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Moravského zemského muzea. Komise soutěže může udělit také zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun vlastníku kulturní památky, která ji v letošním ročníku zaujme například kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka. Stejnou částkou a titulem Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji může komise soutěže navrhnout k ocenění takovou osobnost Jihomoravského kraje, která vykazuje hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky,“ uvedl radní Tomáš Soukal.

Cílem soutěže je motivovat vlastníky památek. „Jižní Moravu navštěvují každoročně statisíce turistů. Prostřednictvím této soutěže chceme podpořit a zviditelnit opravené kulturní památky a pomoct jejich vlastníkům při jejich obnově,“ uvedl radní Soukal.
foto JMK