VÝZNAMNÉ DOPRAVNÍ OMEZENÍ NA SILNICI I/41 V BRNĚ

Upozorňujeme všechny řidiče, že od neděle 17. března 2019 nastane významné dopravní omezení v jižní části Brna, na silnici I/41 v ul. Hněvkovského v úseku mezi ul. Sokolovou (silnice III/15278) a ul. Kaštanovou (silnice II/380), tj. de facto k dálnici D2. Z důvodu opravy krytu vozovky silnice I. třídy bude silnice I/41 v uvedeném úseku částečně uzavřena a provoz vždy převeden do protisměru. Celkový termín uzavírky je od neděle 17.03.2019 maximálně do neděle 21.04.2019 a je rozdělen do dílčích etap podle postupu stavebních prací. Opravu vozovky pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno provádí Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 26271303.

Etapa I:
• termín od 17.03.2019 do 02.04.2019
• ve směru od ul. Sokolovy k dálnici D2 bude uzavřena pravá polovina vozovky
• provoz bude veden obousměrně v levé polovině vozovky
• ze silnice I/41 ve směru od dálnice D2 bude zakázáno levé odbočení na silnici III/15278 ul. Sokolova
• ze silnice II/380 (z ul. Kaštanové) bude povoleno pouze pravé odbočení na silnici I/41 (nebude povoleno levé odbočení ve směru k dálnici D2)

Etapa II:
• termín od 03.04.2019 do 18.04.2019
• ve směru od ul. Sokolovy k dálnici D2 bude uzavřena levá polovina vozovky s výjimkou přerušení uzavírky v části křižovatky silnic I/41 x II/380 (ul. Kaštanová)
• provoz bude veden obousměrně v pravé polovině vozovky
• ze silnice I/41 ve směru od dálnice D2 bude zakázáno levé odbočení na silnici III/15278 ul. Sokolova
• ze silnice II/380 (z ul. Kaštanové) bude povoleno pouze pravé odbočení na silnici I/41 (nebude povoleno levé odbočení ve směru k dálnici D2)

Etapa III:
• termín od 19.04.2019 do 21.04.2019
• ve směru od ul. Sokolovy k dálnici D2 bude uzavřena v části křižovatky silnic I/41 x II/380 (ul. Kaštanová) levá polovina vozovky
• provoz bude veden obousměrně v pravé polovině vozovky
• ze silnice I/41 ve směru od ul. Sokolovy k dálnici D2 bude zakázáno levé odbočení na silnici II/380 (ul. Kaštanovou)
• ze silnice II/380 (z ul. Kaštanové) bude povoleno jen pravé odbočení na silnici I/41 (nebude povoleno levé odbočení ve směru k dálnici D2).

Objízdná trasa pro zakázané odbočení vlevo ze silnice I/41 ul. Hněvkovského na III/15278 ul. Sokolova během I. a II. etapy bude vedena po ul. Hněvkovského (směr Mariánské nám.), dále po ul. Černovické, závlekem na Fáměrovo náměstí a zpět přes ul. Černovickou na Hněvkovského a Sokolovu. Objízdná trasa během všech tří etap pro zakázané odbočení vlevo z II/380 ul. Kaštanová k dálnici D2 je realizována pomocí odklonu dopravy již v Brně-Tuřanech přes ul. Růžovou, dále přes Brno-Chrlice po ul. U Viaduktu a Zámecká k dálničnímu nájezdu na mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Brno-Chrlice. Objízdná trasa pro zakázané odbočení vlevo ze silnice I/41 ul. Hněvkovského na II/380 ul. Kaštanovou bude realizována pomocí obratu na rampách křížení dálnic D1 a D2. Signální plány světelných signalizačních zařízení (semaforů) na dotčených křižovatkách budou po dohodě se správcem (Brněnské komunikace a.s.) upraveny s ohledem na uvedené zákazy levých odbočení pro zajištění lepší (byť ne optimální) průjezdnosti opravovaného úseku silnice I/41.

Jih Brna je dopravně dlouhodobě zatížen vlakovou výlukou a realizací stavby „Tramvaj Plotní“ v úseku ulic Dornych a Zvonařka. Termín opravy silnice I. tř. byl proto konzultován s koordinátorem uzavírek ve městě Brně a byl stanoven s ohledem na další plánované akce v území (např. plánovaná oprava dálnice D1 v úseku MÚK Brno-západ a MÚK Brno-centrum či úplná uzavírka ul. Bohunické z důvodu opravy vodovodu a kanalizace).

Žádáme tedy všechny účastníky silničního provozu, aby se chovali ohleduplně, dbali zvýšené opatrnosti a věnovali maximální pozornost přechodnému dopravnímu značení a pokynům dopravních policistů.