Zahájeno zadávací řízení na výběr leteckého dopravce pro spojení z Brna do Mnichova

Zásadní krok pro znovuobnovení pravidelné letecké linky z Brna do Mnichova po únorovém krachu společnosti BMI regional udělala dnes (11. března 2019) krajská rada. Schválila zahájení zadávacího řízení v otevřeném řízení na veřejnou zakázku „Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z letiště Brno-Tuřany do Mnichova II“.

„Rada zároveň vzala na vědomí, že pokud do uzavření tohoto řízení projeví zájem o provozování pravidelné linky Brno-Mnichov jiný dopravce, a to bez nároku na úhradu kompenzace, bude to důvod pro zrušení tohoto zadávacího řízení,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Obnovení provozování pravidelné letecké linky Brno-Mnichov hodlá Jihomoravský kraj zajistit u nově vybraného leteckého dopravce v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení, a to ve stejném režimu, jako proběhlo zadávací řízení s dopravcem BRITISH MIDLAND REGIONAL LIMITED, tj. v režimu závazku veřejné služby.

Linka Brno-Mnichov začala létat v roce 2015, v závazku veřejné služby pak od 21. května 2018 a počty spojů se rozšířily na dva denně v každém směru od pondělí do pátku, v neděli jeden pár spojů. Spoj do Mnichova využívalo zhruba 2200 lidí měsíčně. Za rok 2018 Jihomoravský kraj zaplatil za provozování linky Brno-Mnichov-Brno letecké společnosti BMI regional necelých 22 milionů korun.