Kraj najde vhodnější lokalitu pro chráněné bydlení, které mělo původně vzniknout ve Svitávce

Rada Jihomoravského kraje 11. března 2019 rozhodla o ukončení realizace projektu Transformace DOZP Paprsek „Chceme žít jinak“, kdy mělo dojít k výstavbě dvou rodinných domů ve Svitávce za účelem provozování sociální služby chráněné bydlení.

Hlavním důvodem je nesouhlas občanů městyse Svitávka s umístěním chráněného bydlení v jejich sousedství. Krajská rada na základě těchto nových skutečností uložila odboru investic zajistit ukončení smlouvy o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení této stavby a uložila odboru majetkovému realizovat převod vlastnických práv k pozemku, na kterém mělo vzniknout chráněné bydlení. „Před třemi týdny jsem se zúčastnil ve Svitávce veřejného projednávání možnosti výstavby chráněného bydlení. Velká část přítomných byla proti záměru, ale byli i tací, kteří projektu vyjadřovali podporu. Blízcí sousedé se ovšem vyjadřovali velmi negativně. Překvapilo mě to, protože v minulém roce měl projekt jednomyslnou podporu vedení městyse Svitávka. Ale vzhledem k aktuální situaci si myslím, že není vhodné projekt v daném území realizovat. Budeme hledat vhodnější lokalitu. V současnosti jsou v různém stupni realizace další projekty a proces transformace bude pokračovat. Konkrétně jde o jedno chráněné bydlení a dva domovy pro osoby se zdravotním postižením, poskytované komunitním způsobem, to znamená v rodinných domcích, jejichž výstavba aktuálně probíhá ve třech lokalitách. Ne vždy je dobré za každou cenu prosazovat projekt, i když jsme o jeho prospěšnosti přesvědčeni. V tomto případě se rozhodl kraj ustoupit a věřím, že se ho podaří realizovat někde, kde nebude vyvolávat takové negativní emoce,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.