TK 15. 2. 2008

Tisková konference 15. února 2008

 

 

Na tiskové konferenci hovořil ředitel Krajského úřadu JMK Jiří Crha o nových volbách v některých obcích v kraji. Člen Rady JMK František Adamec a  konzultant JMK pro porodnictví Vít Unzeitig přiblížili vývoj porodnosti a rozbor porodnické péče v JMK v roce 2007 (informace zde: JMK perinatol2007).

 

 

Nové volby do Zastupitelstva obce Korolupy, okres Znojmo a do Zastupitelstva obce Terezín, okres Hodonín

 

Ministr vnitra vyhlásil nové volby do Zastupitelstva obce Korolupy a Zastupitelstva obce Terezín na den 28. června 2008. Volby se budou v obcích konat v jednom dni od 7:00-22:00 hod.

V obou obcích nastal důvod uvedený v § 58 odst. 1 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), tzn. počet členů zastupitelstva obce klesl pod hranici 5 a nejsou náhradníci. V obci Korolupy z původně sedmičlenného zastupitelstva (volební strany „Jiří Štykar“ a „Za Korolupy“) odstoupili 3 zastupitelé (zde nebyli žádní náhradníci) a v obci Terezín z pětičlenného zastupitelstva (volební strany „KSČM“ a „Svobodná občanská samospráva“) odstoupili také 3 zastupitelé, náhradníci byli pouze 2, což nestačilo k naplnění zákonné hranice 5 zastupitelů.

Sdělení ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Korolupy je zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 15 s datem rozeslání dne 31. 1edna 2008, což je den vyhlášení voleb. Sdělení ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Terezín je zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 21 s datem rozeslání dne 5. února 2008, což je den vyhlášení voleb. Úkoly k zabezpečení těchto voleb, které vyplývají ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí, budou jednotlivé volební orgány (včetně krajského úřadu) plnit až od měsíce dubna 2008.

Protože starosta  a starostka předmětných obcí rezignaci nepodali, budou plnit všechny úkoly, které vyplývají starostovi obce ze  zákona o volbách do zastupitelstev obcí při přípravě voleb v obci. Rozhodovací pravomoc zastupitelstva obce je omezena – nemůže rozhodovat o záležitostech podle § 84 a 85 zákona o obcích (jedná se o pravomoci vyhrazené zákonem o obcích zastupitelstvu), např. schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce, zřizovat a rušit příspěvkové organizace, vydávat obecně závazné vyhlášky obce, rozhodovat o vyhlášení místního referenda, rozhodovat o nabytí a převodu nemovitých věcí a řadě dalších majetkoprávních úkonů.

Registračním úřadem pro podání kandidátních listin je pro obec Korolupy Úřad městyse Vranov nad Dyjí a pro obec Terezín Městský úřad Hodonín. Termín pro podání kandidátních listin je 23. duben 2008 do 16:00 hodin.

Krajský úřad Jihomoravského kraje je volební orgán, který organizačně a technicky zabezpečuje nové volby v kraji, provádí kontrolu průběhu hlasování ve volební místnosti v den voleb, řeší případné stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni obce.

 

 

Nové volby do Zastupitelstva obce Hajany

 

Pro nové volby do Zastupitelstva obce Hajany byla rozhodnutím registračního úřadu MěÚ Šlapanice ze dne 6. února 2008 zaregistrovaná jedna kandidátní listina, a to volební strany „Pro obec“. Volby se uskuteční 29. března 2008 od 7:00 do 22:00. Důvodem jejich vyhlášení byla skutečnost, že zde z původně sedmičlenného zastupitelstva odstoupili z funkce 3 členové, počet členů zastupitelstva klesl pod zákonnou hranici 5 a nebyli další náhradníci.

Protože jeden ze zastupitelů, kterým zanikl mandát, byl i starosta, při přípravě nových voleb se postupuje dle ust. § 68 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., podle kterého neplní-li starosta úkoly stanovené tímto zákonem nebo není-li starosta zvolen, plní tyto úkoly ředitel krajského úřadu.