Aplikace pro kariérové poradenství míří do středních škol na jižní Moravě

Volba správného studijního oboru a následně profese může být pro mnoho studentů velmi obtížná. Statistiky mluví jasně – 50 % všech bakalářských studií je v ČR neúspěšně ukončeno, přičemž nejčastějším důvodem jsou odlišné a nenaplněné představy studentů. Polovina z nich potom pokračuje ve studiu jiného oboru. Navíc více než polovina zaměstnanců vůbec nepracuje ve vystudovaném oboru.

Bojovat s touto neutěšenou situací a podpořit studenty v rozhodování se rozhodl i Jihomoravský kraj. Proto ve spolupráci s brněnským start-upem Salmondo poskytl školám online aplikaci, která má mladým lidem pomoci s volbou kariéry a vhodného studijního oboru. Studenti se díky aplikaci například dozví více o svých silných stránkách a o tom, které studijní obory a profese by pro ně mohly být vhodné.

„Podpora mladých lidí v rozhodování o jejich profesní budoucnosti je velmi důležitým předpokladem proto, aby studenti byli v budoucím zaměstnání spokojení a dobře se na pracovním trhu uplatnili. Jihomoravský kraj proto vítá podobné aktivity, zvláště pokud to také znamená podporovat inovativní firmy v regionu,“ říká k tomu náměstek hejtmana Jan Vitula.

Vůbec první školou v ČR, na které bylo Salmondo ještě v loňském roce pilotováno, bylo Gymnázium Brno, třída Kpt. Jaroše. Není to náhoda. Samotní tvůrci aplikace jsou totiž jeho absolventy, kteří již během studia koncept aplikace začali připravovat. „Po pozitivních výsledcích se s Jihomoravským krajem podařilo domluvit spolupráci, díky které má možnost Salmondo využít 41 středních škol zřizovaných krajem,” doplňuje jeden ze zakladatelů, Tibor Kučera.

Na zavádění nástroje do škol se kromě odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje podílelo i Centrum vzdělávání všem, které má mimo jiné za cíl metodicky podporovat a rozvíjet kariérové poradenství na základních a středních školách. “Využití inovativních nástrojů v oblasti kariérového poradenství je velmi dobrý způsob, jak ho zatraktivnit pro větší množství studentů. Klíčová je ale samozřejmě činnost samotných výchovných poradců, protože osobní poradenství je v celém procesu nezastupitelné. Aplikace tak může sloužit jako efektivní doplnění jejich aktivit,” říká Hana Rozprýmová, vedoucí centra.

To potvrzují i tvůrci aplikace. „Cílem Salmonda není nahrazovat funkci výchovných a kariérových poradců ve školách. Jde o to dát poradcům do rukou nástroj, díky kterému svoji roli mohou efektivně zvládnout, protože vzhledem k množství činností, které musí vykonávat, je pro ně v současné situaci poskytování kariérového poradenství velmi obtížně proveditelný úkol,“ doplňuje Kučera.

Výchovní poradci ze zapojených škol jim po prvních zkušenostech dávají za pravdu. „Oceňuji seminář na zaškolení do aplikace, kde jsme si mohli práci s programem sami vyzkoušet a dozvěděli se více informací o použitých testech a jak s nimi pracovat. Jsem příjemně překvapena, kolik našich studentů projevilo zájem a do aplikace se přihlásilo,” říká výchovná poradkyně z jedné ze zapojených škol, Mgr. Jana Sítařová. To potvrzují i první statistiky – už během prvních týdnů více než 1000 studentů vyplnilo přes 2 000 testů a dalších dotazníků.

Více informací na www.salmondo.cz  .