V Černé Hoře se besedovalo o přípravě D43 a odstranění závad na I/43

Aktuální stav D43 a odstranění závad na I/43 – to byla hlavní témata besedy v sále Zámečku v Černé Hoře. Za Jihomoravský kraj se besedy zúčastnil náměstek hejtmana Martin Maleček.

Ten seznámil přítomné s výsledkem územní studie, která hodnotila trasování komunikace "43" v úseku D1 - Bořitov; s návrhem zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje a s dalším harmonogramem prací na Aktualizaci zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Ta by měla být dokončena v září 2020 a podoba celého úseku komunikace "43" by v ní měla být fixována. Mohly by tak začít projekční práce na tomto úseku a navázat tak na úsek severní, který již je pevně daný a Ředitelství silnic a dálnic připravuje zahájení jeho projekční přípravy.

Přítomní ve zcela zaplněném sále měli dále možnost získat informace také od zástupců samosprávy, Ředitelství silnic a dálnic i Policie ČR. Tématem diskuse byly mj. podrobnosti ohledně křižovatek I/43: Podlesí, Kuřim, Lipůvka, úsek Sebranice – Bořitov, další odstraňování závad na I/43 nebo výsledek zasedání centrální komise Ministerstva dopravy k severní části trasy (Bořitov-Moravská Třebová).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK