Významné dopravní omezení na silnici I/43 v Brně

Upozorňujeme všechny řidiče, že od prvního březnového víkendu nastane významné dopravní omezení v severní části Brna, na silnici I/43, a to jak na příjezdu od Svitav, tak i na výjezdu z Brna.

Po zimní pauze se stavbaři vrátí na silniční most u královopolského nádraží v Brně. Z důvodu dokončení opravy mostu ev. č. 43-002 2 (levý most, tj. směr jízdy Brno-centrum) bude veškerá doprava převedena na již dokončený most pravý (směr jízdy Svitavy). Doprava bude vedena obousměrně po pravém mostu, tj. v pravém jízdním pásu silnice I/43 (směr Svitavy), a to tak, že pro každý směr jízdy bude zachován pouze jeden jízdní pruh. Toto omezení je nezbytné nejen z důvodu provádění vlastních stavebních prací, ale rovněž z důvodu zachování bezpečnosti silničního provozu na silnici I/43. V rámci částečné uzavírky silnice je totiž nutno zachovat v bezpečných technických parametrech stávající mimoúrovňová připojení pravého mostu zejména s ohledem na provoz linek integrovaného dopravního systému JMK.

Termín částečné uzavírky silnice I/43 je povolen silničním správním úřadem od 01.03.2019 od 20.00 hodin do 31.07.2019 (do 24.00 hodin). Stavebníkem rekonstrukce mostu je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno. Zhotovitelem prací je akciová společnost SILNICE GROUP, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha, PSČ 110 00, IČ: 622 42 105.

V území severně od Brna schází silnice dálničního typu (D 43), která by převedla tranzitní dopravu a ulevila tak obcím ležícím nejen na trase, ale i v blízkosti stávající I/43. Vzhledem k vysokým intenzitám dopravy na silnici I/43 a neexistenci adekvátních plnohodnotných objízdných tras bude v rámci uvedeného dopravního omezení významně narušena plynulost dopravy.

Upozorňujeme řidiče, že zejména v ranních špičkových hodinách ve směru od Svitav do Brna (ranní příjezdy tisíců obyvatel do zaměstnání po silnici I/43 ze severu do Brna) je nutno počítat se zdržením z důvodu vzniku kongescí. Žádáme všechny účastníky silničního provozu, aby se chovali ohleduplně, dbali zvýšené opatrnosti a věnovali maximální pozornost přechodnému dopravnímu značení.