Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Aula administrativního a školicího centra krajského úřadu v Brně hostila ve středu 27. února 2019 konferenci Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Účastníky akce, kterou zorganizoval Jihomoravský kraj spolu s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy (RRAJM), přivítal náměstek hejtmana Jan Vitula.

Cílem konference bylo seznámit zájemce o problematiku regenerací s dostupností a stavem evropských a národních dotačních titulů, s případovými studiemi úspěšné revitalizovaných brownfieldů a také s přípravou koncepční podpory v regionu. Do programu akce byli zařazeni odborníci z oblasti státní správy (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), implementačních institucí (CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace, Státní fond životního prostředí ČR) a zástupce bankovního sektoru (Českomoravská záruční a rozvojová banka). Seznámení s příklady dobré praxe zprostředkovali zástupci města Kunovice a obce Vranovice. Konference navazuje na již úspěšně realizované akce z předešlých let a zúčastnilo se jí zhruba 60 zástupců obcí a měst a podnikatelského sektoru.

RRAJM ve spolupráci s Jihomoravským krajem dlouhodobě rozvíjí koncepční aktivity založené na osvětové činnosti, poradenství a řešení konkrétních projektů regenerace. Přirozeně tak vznikají partnerství i s dalšími subjekty. Zejména zástupci municipalit, kteří disponují znalostí místního prostředí a informacemi o nevyužívaných nemovitostech, mají v podpoře regenerace brownfieldů nezastupitelnou roli. Klíčovými partnery jsou rovněž podnikatelské subjekty, pro které RRAJM připravuje nabídky vhodných lokalit na míru, na regionální úrovni je rovněž důležitá spolupráce s hospodářskými komorami, poradenskými institucemi a s akademickou sférou. S přispěním všech partnerů je pak možné lépe formulovat podmínky organizace podpory regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji včetně možností zapojení veřejné správy, které byla konference primárně určena.

V současnosti je na území Jihomoravského kraje evidováno na 500 nevyužívaných areálů a objektů, některé z nich jsou prezentovány prostřednictvím portálu www.brownfieldy-jmk.cz. V posledních letech bylo v Jihomoravském kraji s využitím z fondů Evropské unie, finančních mechanismů EHP a národních dotačních titulů podpořeno přibližně 320 projektů regenerace s celkovou schválenou finanční alokací ve výši 4 miliardy korun. Problematika regenerace brownfieldů je jednou z rozvojových priorit regionu a jižní Morava se v této oblasti řadí mezi nejaktivnější regiony v České republice.

foto JMKfoto JMKfoto JMK