Inkubátor mladých vědců připraví žáky na budoucí vědeckou dráhu

Moderní laboratoře, které disponují nejnovějšími technologiemi, mohou nyní využívat žáci a pedagogové Střední průmyslové školy chemické Brno, Vranovská (SPŠCH Brno). Inkubátor mladých vědců, který má připravovat žáky na budoucí vědeckou dráhu, byl v areálu krajem zřizované školy otevřen v pondělí 25. února 2019. Za Jihomoravský kraj moderní laboratorní areál slavnostně otevřeli radní Jana Pejchalová a náměstek hejtmana Martin Maleček.

Projekt za téměř 30 milionů korun vznikl díky spolufinancování ze strukturálních fondů Evropské unie. „Přibližně 90 procent nákladů je hrazeno z Integrovaného operačního programu, zbývající část zejména z krajského rozpočtu,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Maleček. V rámci projektu došlo ke stavebním úpravám prostor a k pořízení nového vybavení do laboratoří analytické instrumentální chemie, fyzikální chemie, mikrobiologie a analýzy potravin. Stejně tak škola pořídila nové vybavení pro jazykové učebny. „Vzniklo tak kvalitní zázemí pro studenty školy, kteří se chtějí vzdělávat v moderně vybavených učebnách. Ty nyní svým vybavením odpovídají reálné praxi. Zrekonstruované a moderně vybavené laboratoře budou využívány pro přípravu žáků základních a středních škol na soutěže. Půjde například o chemickou olympiádu nebo pro měření v rámci středoškolské odborné činnosti,“ uvedla radní Pejchalová.

foto JMKfoto JMKfoto JMK