Regionální stálá konference pro Jihomoravský kraj jednala také o boji se suchem

Aktuální personální složení, informace o rozvoji Brněnské metropolitní oblasti nebo o projektech na podporu boje se suchem projednala v pátek 22. února 2019 na svém pracovním zasedání Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (JMK). Jednání se v prostorách brněnského sídla krajského úřadu zúčastnil také hejtman Bohumil Šimek spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou.

V pořadí 17. zasedání této neformální instituce projednalo též výroční zprávu za minulý rok nebo fungování MAS (místních akčních skupin) na jihu Moravy. Jak zaznělo na jednání konference k tématu boje se suchem, za roky 2017 a 2018 Jihomoravský kraj finančně podpořil formou dotačního programu Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území JMK celkem 47 projektů ve výši 9,5 milionu korun. Včetně krajského spolufinancování tak bylo za toto období vynaloženo celkem 88 milionů korun. Realizované projekty (revitalizace rybníků, výstavba nových malých vodních nádrží a rybníků, tvorba mokřadů nebo protierozní opatření apod.) představují potenciál přesahující 467 tisíc kubíků zadržené vody v sídlech a krajině. Pro rok 2019 je v rámci uvedeného programu otevřen také nový dotační titul na následnou péči o zeleň.

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Další informace na www.rskjmk.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMK