Seminář k podpoře zlepšování podmínek života rodin

Zástupci měst a obcí jižní Moravy se zúčastnili ve čtvrtek 21. února 2019 úvodního semináře k auditu familyfriendlycommunity, nástroje k nastartování a podpoře rodinné a seniorské politiky. Účastníky semináře v brněnském sídle kraje pozdravil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Jak náměstek Šlapal zdůraznil, nejde o nějaké formální papírování, ale především o rozšíření podpory měst a obcí ze strany Jihomoravského kraje v jejich úsilí o zlepšování podmínek života rodin. Důležitou součástí auditu je pomoc v realizaci těch opatření, která si obec na základě analýzy sama zvolí a se souhlasem obecní samosprávy následně uskutečňuje.

Další informace lze nalézt na www.auditfamilyfriendlycommunity.cz .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK