Hejtman ocenil spolupráci se Svazem civilní ochrany

Zlatou medailí ocenil Jihomoravský kraj dlouholetého předsedu brněnského klubu Svazu civilní ochrany ČR Josefa Vaňka – medaili převzal ve čtvrtek 21. února 2019 v brněnském sídle kraje z rukou hejtmana Bohumila Šimka.

Na setkání s Josefem Vaňkem, který za několik dní oslaví 89 let, hejtman Šimek vyzdvihl především jeho činnost v oblasti práce s mládeží a spolupráci s jím vedenou organizací v rámci Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje.
Kluby civilní ochrany ČR vznikly v devadesátých letech minulého století jako jedny z nástupnických organizací Svazarmu.

Brněnský klub úzce spolupracoval s vedením brněnských škol, připravoval také kurzy zaměřené na brannou výchovu, chování v silničním provozu nebo poskytování první pomoci. Jak hejtmana Bohumila Šimka informoval Josef Vaněk, v souvislosti s celkovým úbytkem členů a v souladu s rozhodnutím Svazu civilní ochrany ČR tyto kluby zaniknou – jejich činnost bude oficiálně ukončena k 31. březnu 2019.

foto JMKfoto JMKfoto JMK