Kraj představil své letošní investiční akce potenciálním uchazečům o veřejné zakázky

Na sedmdesát zástupců dodavatelů stavebních a projekčních prací se v úterý 19. února 2019 zúčastnilo představení investičních akcí Jihomoravského kraje 2019, které se uskutečnilo v brněnském sídle kraje. Na setkání byly představeny priority a cíle kraje ve veřejném zadávání, předběžné tržní konzultace i elektronizace zadávání veřejných zakázek včetně podoby zadávací dokumentace a formuláře nabídky. Přítomní měli možnost také se seznámit s obecnými informacemi k veřejným zakázkám na stavební a projekční práce Jihomoravského kraje, k vybraným akcím i s podrobnostmi.

„Jde o první obdobnou akci tohoto druhu, těší nás zájem dodavatelů, ve čtvrtek pořádáme druhé kolo,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá, která setkání zahájila. „Chceme soutěžit transparentně, proto považujeme za důležité komunikovat s dodavateli. Jde nám o to, aby věděli, jaké existují investiční akce, aby se co největší počet z nich mohl přihlásit. Co se týká malých zakázek, tady se nám ne vždy daří zajistit si dodavatele. Tak si od těchto setkání slibujeme také zlepšení situace,“ uvedla náměstkyně Malá, která potvrdila, že by se v těchto setkáních mělo pokračovat i do budoucna. „Jde nám nejen o transparentnost celého procesu, můžeme se tím také dostat na lepší ceny, což je pro Jihomoravský kraj zásadní. Protože ekonomický růst, které je teď, nebude trvat věčně. Musíme využít situace, kdy prostředky na investice máme a investovat. V letošním roce z krajského rozpočtu směřuje na investice více než 2 miliardy korun, což je nejvíce za poslední roky. V této částce je zahrnuto i spolufinancování ze strukturálních fondů, kde se kraj podílí zhruba 464 miliony korun. Jsou zde zahrnuty i opravy a investice do majetku kraje – ty činí 301 milion korun,“ uvedla náměstkyně Malá.

Tím, že kraj má velmi dobrý rating a splatil úvěr, který měl ve výši 1,2 miliardy korun z roku 2005, má nyní otevřen nový úvěr od Evropské investiční banky ve výši 700 milionů korun. Z tohoto úvěru bude investovat do dalších investičních akcí, jako jsou výjezdové stanice Zdravotnické záchranné služby JMK, domovy pro seniory nebo silnice II. a III. tříd. „Jednu věc považuji za velmi důležitou - jde o prodej nepotřebného majetku kraje. Za poslední tři roky jsme prodali nepotřebný majetek za zhruba za 160 milionů korun, jen v roce 2018 to byl nepotřebný majetek za 79 milionů korun. A finance, které získáváme z prodeje majetku, obratem vracíme zpátky do investic, oprav a rekonstrukcí majetku kraje. Jsou dva zásadní projekty, které nás v dalším období čekají. Jedním je stavba dětské léčebny v Ostrově u Macochy systémem Design & Build, který jsme v Jihomoravském kraji ještě nerealizovali. Jedná se o investici za zhruba 150 milionů korun. A druhým je stavba odborného léčebného lázeňského ústavu za 350 milionů korun v Pasohlávkách. Zde bude soutěžit naše společnost Thermal Pasohlávky,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá. 

foto JMKfoto JMKfoto JMK