Jihomoravský kraj uzavřel s Ředitelstvím silnic a dálnic memorandum o přípravě D52 v úseku Pohořelice – Mikulov (státní hranice)

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) iniciovalo v souvislosti s přípravou stavby dálnice D52 v úseku Pohořelice – Mikulov (státní hranice) společné prohlášení týkající se budoucího koncepčního uspořádání sítě silnic II. a III. třídy, které kvůli stavbě vzniknou nebo jí budou ovlivněny. Radní Jihomoravského kraje na svém zasedání 11. února 2018 memorandum přijali.

„Podstatou memoranda je předběžná dohoda na tom, jaké komunikace vůbec budou tvořit v dané lokalitě komunikační síť a jak bude uspořádané jejich vlastnictví. Pokud jde o krajskou silniční síť, změny se předpokládají především ohledně budoucí kategorizace stávající silnice I. třídy číslo 52 a ohledně nových úseků silnic vyvolaných výstavbou dálnice, případně ji podmiňujících,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák s tím, že v rámci memoranda není řešen úsek mezi budoucími mimoúrovňovými křižovatkami Ivaň a Perná, protože v současnosti dosud není stabilizováno stavebně technické řešení přechodu přes vodní nádrž Nové Mlýny.