Informace č.j.: JMK 17147/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
           Čj.:                                             SpZn.:                                              Vyřizuje/linka                                       Brno
JMK 17147/2008                        S-JMK 17147/2008 OKP                        Mgr. Poláčková/541651217                       13. 2. 2008
 
 
Posudky na studii obchvatu Břeclavi - poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 2. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – posudky na studii obchvatu Břeclavi“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
Požadujeme
 
a) sdělit, které posudky a do kdy mají na předmětnou studii být zpracovány
 
b) předat veškerou korespondenci ve věci této těchto posudků s prof. Lehovcem, JASPERS
a všemi dalšími potencionálními oponenty
 
c) předat veškerou korespondenci ve věci těchto posudků s Ministerstvem dopravy, SFDI, RSD a zpracovatelem studie
 
d) předat kopii veškeré korespondence ve věci těchto posudků s Břeclaví a dotčeným obcemi na Břeclavsku
 
e) kopie zápisu/záznamu z jednání (včetně prezenčních listin), kde se jednalo o těchto posudcích na tuto studii včetně jednání s prof. Lehovcem, Jaspers a jednání na úrovni ministra dopravy, náměstka Hodače, RSD a JMK. Pokud z předmětných jednání zápis/záznam neexistuje, pak požadujeme sdělit, kdy a kde se předmětná jednání konala, kdo se jich účastnil a jaký byl závěr z jednání.“
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                             Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                            Internet
70888337         CZ70888337          541651217           5416511289           polackova.hana@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz