Kraj vybral zhotovitele stavby nové základny záchranářů v Hustopečích

Další významný krok pro výstavbu nové základny záchranářů v Hustopečích udělala Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 11. února 2019. Rozhodla o výběru dodavatele pro tuto veřejnou zakázku, kterým se stala obchodní společnost STAVEBNÍ FIRMA PLUS z Hodonína. Ta podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve výši 41 841 800 korun (včetně DPH).

„Současná výjezdová základna se nachází v prostorách bývalé kotelny, které neumožňují temperovat vozidla. Užívané prostory včetně šaten jsou nevyhovující, značně omezující činnost záchranářů. Objekt vyžaduje rekonstrukci včetně zateplení a nové řešení interiéru. Realizací projektu budou zabezpečeny odpovídající pracovní podmínky pro záchranáře. Se zahájením realizace veřejné zakázky se počítá v březnu 2019. Hotovo by mělo být po dalších 14 měsících, tedy v květnu 2020. Jde o akci, která je součástí úvěrového financování ze strany Evropské investiční banky,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

Vybudováním nového objektu dojde k zabezpečení odpovídajících pracovních podmínek pro výjezdové skupiny, k zajištění rychlého a efektivního poskytování zdravotnické pomoci obyvatelstvu a ke zlepšení připravenosti základní složky integrovaného záchranného systému k řešení mimořádných událostí. V dlouhodobějším plánu kraje je vybudovat další základny například v Kyjově a Boskovicích.