Kraj podpoří stabilizaci počtu nelékařského zdravotnického personálu v nemocnicích novým stipendijním dotačním programem

Nový dotační program, který má za úkol zajistit a stabilizovat nelékařský zdravotnický personál v krajských nemocnicích, schválila na svém jednání 11. února 2019 Rada Jihomoravského kraje.

Dotační program bude poskytovaný formou motivačního stipendia studentům nelékařských zdravotnických oborů. Žadatelem o zařazení do tohoto stipendijního programu může být pouze student zdravotnického nelékařského oboru akreditovaného ministerstvem školství, a to:
- student střední zdravotnické školy v rámci čtyřletého maturitního oboru, který úspěšně ukončil první pololetí čtvrtého ročníku studia (výše stipendia ve 4. ročníku: 30.000,- Kč za 2. pololetí školního roku 2018/2019),
- student vyšší odborné zdravotnické školy v rámci tříletého studia, který úspěšné ukončil první pololetí třetího ročníku studia (výše stipendia ve 3. ročníku: 40.000,- Kč za 2. pololetí akademického roku 2018/2019),
- student vysoké školy v rámci bakalářského programu, který je v šestém semestru studia (výše stipendia ve 3. ročníku: 40.000,- Kč za 2. pololetí akademického roku 2018/2019).

„Jednou z povinných příloh určených stipendijním programem je uzavřená smlouva o budoucí pracovní smlouvě s budoucím zaměstnavatelem, nemocnicí zřizovanou Jihomoravským krajem. U ní žadatel po ukončení studia uzavře pracovní smlouvu na výkon nelékařského zdravotnického povolání s plným úvazkem nejméně na tak dlouhou dobu, na jakou mu bylo poskytnuto stipendium, nejméně 6 měsíců,“ uvedl krajský radní Milan Vojta. Celkový objem finančních prostředků na stipendijní program je limitován objemem prostředků v celkové výši 1 milionu korun, který na tyto účely pro rok 2019 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Žádost o poskytnutí dotace bude možné podat od 12. do 29. března 2019.

Podrobnosti budou zveřejněny na dotačním portále JMK https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/767-1-Zdravotnictvi.aspx