Škola své dílny vybavila moderními stroji a technologiemi

Moderní stroje a technologie mohou nyní při své výuce využívat žáci krajem zřizované Střední školy André Citroëna Boskovice. Nově vybavené dílny Centra výuky strojírenských a elektrotechnických oborů byly za přítomnosti radní Jany Pejchalové slavnostně otevřeny v pátek 8. února 2019.

Realizace projektu s celým názvem „Modernizace strojního vybavení dílen strojního obrábění a svařovny E“ přišla na téměř 50 milionů korun. V drtivé většině šlo o prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu. Pěti miliony z vlastního rozpočtu přispěl Jihomoravský kraj jako zřizovatel školy. V rámci projektu též došlo k obměně stávajícího strojního vybavení v budově svářečské školy, terénním úpravám areálu a vylepšení datového propojení pracovišť a tříd školy.

Škola si od modernizace učeben slibuje nejen zlepšení kvality výuky, ale též zvýšení zájmu o studium učebního oboru Obráběč kovů, maturitních oborů Mechanik strojů a zařízení, Informační technologie i dalších oborů.

foto JMKfoto JMKfoto JMK