Informace č.j.: JMK 129895/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno
 
 
                              
Vaše č.j./sp.zn.                        Čj.:                                                  SpZn.:                                                           Vyřizuje/linka                      Brno
                                                  JMK  129895/2007                        S - JMK 129895/2007 OKP                         Bónová/1266                      12.2. 2008  
 
Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání starostů na kraji o R 43 -poskytnutí informací
 
Vážení,
 
dne 4.10.2007 byla doručena na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání starostů na kraji o R43“ (dále jen „Žádost“) požadující:
„v přiloženém článku „Starostové z Blanenska: Chceme R43!“ je uvedeno:“Uspíšit výstavbu rychlostní silnice se rozhodli starostové obcí na Blanensku, kteří minulý týden přišli na poradu se zástupci Jihomoravského kraje. Po bouřlivé debatě odhlasovali, že pošlou společný dopis na ministerstvo pro místní rozvoj, v němž se postaví za plánovanou trasu…“ Požadujeme
a) předat veškerou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby před tímto jednáním včetně kopie pozvánky a rozdělovníku
b) předat zvukový záznam z předmětného jednání
c) předat písemný záznam/zápis z předmětného jednání
d) sdělit kdo se jmenovitě předmětného jednání zúčastnil a předat kopii prezenční listiny
e) předat všechny dokumenty předané účastníkům na tomto jednání a všechny dokumenty získané od účastníků na tomto jednání (a v souvislosti s tímto jednáním)
f) kopii dopisu pro MMR včetně doručenky dokládající, že dopis byl na MMR doručen
g) předat veškerou korespondenci ve věci tohoto jednání z doby po tomto jednání
 
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.“
 
V příloze Vám zasíláme požadované informace:
 
K bodu a) Žádosti:
1. kopie korespondence ohledně zapůjčení jednací místnosti (dopisy č.j.: JMK 91276/2007, č.j.: JMK105145/2007)
2. mail z 31. 8. 2007, jímž byli starostové předběžně informováni o konání porady s představiteli JMK a KrÚ dne 26. 9. 2007, pozvánka na poradu č.j.: JMK 113 456/2007, která byla obyčejnou poštou rozeslána na všechny obce okresu Blansko a následně rovněž rozeslána mailem – viz mail ze dne 20. 9. 2007. Mail ze dne 25. 9. 2007, kterým byli o poradě informováni zástupci sdělovacích prostředků
 
K bodu b) Žádosti: zvukový záznam na jednání dne 26. 9. 2007 nebyl pořizován
 
K bodu c) Žádosti: zápis ani písemný záznam na jednání dne 26. 9. 2007 nebyl pořizován
 
K bodu d) Žádosti: prezenční listina porady starostů okresu Blansko ze dne 26.9.2007
 
K bodu e) Žádosti: žadatel nepožaduje s ohledem, že se materiály nevztahují k problematice R43.
 
K bodu f) Žádosti: odloženo dne 11.10.2007, sděleno žadateli dopisem č.j. JMK 133177/2007 ze dne 11.10.2007 (doručeno dne 12.10.2007)
 
K bodu g) Žádosti: metodická pomoc odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ s formulací usnesení a dopisu - návrh textu – zaslaný e-mailem dne 8.10.2007 starostce Blanska PhDr. Králové.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Martin Mikš,v.r.
                                                                                                          vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
Přílohy:  dle textu - 3 přílohy/ 12 listů
 
           
 
 
 
 
 
 
           
IČ                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet
70888337        CZ70888337        541651266      541651289      posta@kr-jihomoravsky.cz                   www.kr-jihomoravsky.cz