Informace č.j. : JMK 17532/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
  
Vaše č.j./sp.zn.    Čj.:                                               SpZn.:                               Vyřizuje/linka              Brno                
JMK 17532/2008           S-JMK 17532/2008 OKP            Bónová/541651266      13. 2. 2008
 
 „Korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 – III – vyřízení stížnosti“- poskytnutí informace
 
Vážení,
 
            dne 3. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 –III- vyřízení stížnosti “ (dále jen „Žádost“).
 
V Žádosti uvádíte:
„K níže uvedené žádosti o informace jsme podali stížnost na výši úhrady datovanou 20.11.2007. Požadujeme zaslat neskenovanou tuto stížnost, jak byla registrována na JMK a neskenované kopie veškeré další korespondence v této věci.“
 
K žádosti o informace Vám sdělujeme, že šetřením v evidenci došlé pošty Krajského úřadu Jihomoravského kraje bylo zjištěno,  že v období od 20.11.2007 do 3.2.2008 bylo k žádostem o informace „korespondence s Thermal Pasohlávky“ doručeny pouze 2 stížnosti, a to:
a)      ke sp.zn. S-JMK 140133/2007 – k žádosti „korespondence s Thermal Pasohlávky- 2007 - II“ (stížnost doručena dne 12.12.2007)
b)      ke sp.zn. S-JMK 62/2008 – k žádosti „korespondence s Thermal Pasohlávky - 2007 - IIIb“ (stížnost doručena dne 5.2.2008).
 
K žádosti o informace „korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 –III“ ev. pod sp.zn. S- JMK 140138/2007 OKP (žádost ze dne 26.10.2007) není v evidenci došlé pošty Krajského úřadu Jihomoravského kraje evidována žádná stížnost. Ve spisu S-JMK 140138/2007 OKP není žádná stížnost založena, proto byla Vaše žádost o informace „korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 –III“ ze dne 26.10.2007 dne 18.1.2008 odložena a tato informace Vám přípisem č.j. JMK 10015/2008 k uvedené spisové značce sdělena (sdělení o odložení Vám bylo doručeno dne 25.1.2008). Informace, které požadujete, nemá tedy povinný subjekt k dispozici.
           
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš,v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                      Telefon                 Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511266           posta@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz