Jihomoravský kraj představí plán investičních akcí na rok 2019

Dne 19. února 2019 se v sídle Jihomoravského kraje v Brně uskuteční setkání s dodavateli stavebních a projekčních zakázek, na kterém bude představen plán investičních akcí Jihomoravského kraje na rok 2019.

Účelem setkání je informovat potencionální dodavatele o připravovaných veřejných zakázkách na stavební a projektové práce. Zároveň budou dodavatelům poskytnuty informace o prioritách a způsobech zadávání veřejných zakázek Jihomoravského kraje, mezi které patří principy odpovědného zadávání, využívání předběžných tržních konzultací či elektronizace a zefektivňování zadávacího procesu.

Podrobnější informace včetně způsobu přihlášení na setkání jsou uveřejněny na profilu zadavatele Jihomoravského kraje v sekci Předběžné tržní konzultace https://zakazky.krajbezkorupce.cz/publication_display_18.html .