Podpora zájmových organizací ze strany kraje bude pokračovat dalším dvouletým obdobím

Uzavření memorand o spolupráci s celkem šesti zájmovými organizacemi schválila Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 28. ledna 2019.

V letech 2014-2016 byla mezi Jihomoravským krajem a zájmovými organizacemi v Jihomoravském kraji uzavřena memoranda o spolupráci, přičemž platnost a účinnost části z nich skončila k závěru roku 2018. Jihomoravský kraj a příslušné zájmové organizace chtějí i nadále pokračovat ve spolupráci na základě memorand o spolupráci. Krajská rada proto schválila uzavření memorand o spolupráci s těmito subjekty do konce roku 2020. Vzájemná spolupráce bude vycházet ze společných zájmů Jihomoravského kraje a příslušných organizací rozvíjet a podporovat jejich činnost, rozšiřovat pořádané akce a volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých v Jihomoravském kraji. Předpokládanou součástí vzájemné spolupráce účastníků memoranda je poskytování finanční podpory z rozpočtu kraje k podpoře činnosti zájmových organizací na jižní Moravě.
„Jde konkrétně o memoranda o spolupráci s jednotlivými územními sdruženími Českého zahrádkářského svazu Brno-město, Brno-venkov, Boskovice, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo, Českým svazem chovatelů, Krajským sdružením Jihomoravského kraje, Moravským rybářským svazem, Jihomoravským sdružením pro přírodu a myslivost, Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajským sdružením hasičů Jihomoravského kraje a Jihomoravskou krajskou organizací Pionýra. Spolupráce s jednotlivými zastřešujícími organizacemi se v uplynulých letech osvědčila a budeme v ní proto pokračovat,“ zdůraznil hejtman Bohumil Šimek.