Jihomoravské školy se aktivně zapojují do programu Erasmus+

Rada Jihomoravského kraje udělila na svém druhém letošním jednání souhlas k podání žádosti o přidělení finančních prostředků z programu Erasmus+ na realizaci projektů 24 školám zřizovaným krajem. Celkem se letos do tohoto programu zapojují čtyři desítky škol na jižní Moravě.

„Program Erasmus+ je zaměřen mimo jiné i na mobilitu žáků a učitelů škol v rámci Evropy. Jedná se zejména o pobyty v zahraničí, zvyšování jazykových a odborných dovedností, sdílení zkušeností a navázání spoluprací mezi školami. Každoročně jsou vypisované výzvy na podání projektů, jejichž uzávěrka bývá zpravidla na začátku února a března. Velká část středních škol v Jihomoravském kraji této možnosti využívá, podává své připravené projekty do těchto výzev a umožňuje tak svým pedagogům a žákům zvyšovat jejich jazykové i profesní dovednosti a kompetence,“ uvedla radní Jana Pejchalová.

V případě schválení projektů se mj. uskuteční tyto akce:

Mezi přihlášené školy patří například Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova. Zde vyjede na pracovní stáž v následujících dvou školních letech 12 žáků do francouzského města Auch a dva do rakouského Obersiebenbrunnu. Půjde o žáky oborů Agropodnikání, Opravář zemědělských strojů, Zahradník, Kuchař-číšník, Cukrář.

Šest žáků druhého ročníku oboru Instalatér ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov se v rámci programu Erasmus+ zúčastní dvoutýdenní stáže v dolnorakouské škole LBS Zistersdorf.

Do Itálie vyjede celkem 51 žáků Odborného učiliště a odborné školy Brno, Lomená se specifickými vzdělávacími potřebami. Účastníky doprovodí celkem 9 učitelů odborných předmětů nebo odborného výcviku, kteří se aktivně zapojí do odborného programu. Půjde mj. o žáky gastronomických oborů, oboru Pečovatelské služby a oboru Malířské a natěračské práce. Zároveň se uskuteční týdenní mobilita 6 pedagogů ve škole IAL Cesenatico. Učitelé budou stínovat své kolegy, seznámí se s metodami výuky a s průběhem povinných praxí na smluvních pracovištích školy. Italští kolegové jim předají své zkušenosti s integrací žáků.

Jihomoravský kraj sleduje a dlouhodobě podporuje tyto aktivity středních škol jednak z pozice zřizovatele velké části škol, jednak z důvodu rozvoje vzdělávání, kterým se zabývá Krajský akční plán rozvoje vzdělávání a jeho metodická skupina Rozvoj výuky cizích jazyků.