Další ročník krajské soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018“

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 28. ledna 2019 vyhlásila soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2018“. Vlastníci oceněných staveb získají na jejich renovaci až 150 tisíc korun. Na rozdíl od předcházejících ročníků rozhodne o pořadí odborná komise soutěže, novinkou je Cena veřejnosti ve výši 60 tisíc korun, jejíž vítěz vzejde z hlasování prostřednictvím SMS zpráv.

Cílem soutěže je motivovat vlastníky památek. „Jižní Moravu navštěvují každoročně statisíce turistů. Prostřednictvím této soutěže chceme podpořit a zviditelnit opravené kulturní památky a pomoct jejich vlastníkům při jejich obnově,“ uvedl radní Tomáš Soukal. Do soutěže mohou být navrženy památky, u nichž k celkové obnově nebo k obnově ucelené části došlo v roce 2018. Návrhy může podávat kterýkoliv občan, k nominaci bude též vyzvána odborná veřejnost a starostové obcí, na jejichž území se památky nacházejí. Účastníkem soutěže se stane vlastník navrženého objektu. Písemný návrh lze zaslat na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, nebo e-mailovou zprávou na adresu kovar.daniel@kr-jihomoravsky.cz. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 22. února 2019.
Soutěží se ve třech kategoriích. První jsou velké stavby – hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhou pak díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby.

Souhrnné ocenění bude rozděleno následovně:

- v kategorii velkých staveb: 150 tisíc korun za první a 100 tisíc korun za druhé místo,
- v kategorii díla výtvarného umění: 70 tisíc korun za první a 40 tisíc korun za druhé místo,
- v kategorii drobné stavby: 50 tisíc korun za první a 10 tisíc korun za druhé místo.

„O přidělení cen a pořadí rozhodne komise soutěže doplněná o zástupce Fakulty architektury VUT Brno, Semináře dějin umění MU Brno, nositelů titulu Rytíř památkové péče, Svazu historických měst a obcí a Moravského zemského muzea. Komise soutěže může udělit také zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun vlastníku kulturní památky, která ji v letošním ročníku zaujme například kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka. Stejnou částkou a titulem Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji může komise soutěže navrhnout k ocenění takovou osobnost Jihomoravského kraje, která vykazuje hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky,“ uvedl radní Soukal.
Vítěz Ceny veřejnosti ve výši 60 tisíc korun vzejde z hlasování prostřednictvím SMS zpráv od 13. března do 5. dubna 2019, výsledky soutěže budou vyhlášeny v květnu 2019. Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty budou uveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz . Další podrobnosti jsou k dispozici na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=275559&TypeID=2  .