Kotlíkové dotace budou pokračovat třetí vlnou

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 28. ledna 2019 schválila záměr podat projektovou žádost týkající se realizace projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III“ v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. „Kotlíkové dotace“ tak budou pokračovat.

„Cílem nového projektu je, stejně jako tomu bylo u předchozích programů, snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji, prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové ekologické zdroje. Do konce roku 2023 kraj předpokládá výměnu 1 350 stávajících kotlů, vyčerpána by mohla být částka ve výši 140 milionů korun. Kraj počítá v případě schválení podání projektové žádosti s intenzivní propagační kampaní za účelem zvýšení povědomí veřejnosti o dotačním programu, a především o nezbytnosti výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva. V tomto projektu již nebude podporována koupě automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu. Ostatní pravidla by se neměla zásadně lišit,“ uvedl radní Petr Hýbler.

Projekt navazuje na ukončený program s názvem „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ a probíhající program s názvem „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji II“. V prvním programu bylo provedeno celkem 1 228 výměn kotlů za téměř 139 milionů korun, ve druhém ještě probíhajícím programu bylo dosud schváleno 1 123 žádostí za 115,5 milionu korun.

Výše podpory na jeden dílčí projekt fyzické osoby se bude pohybovat mezi 75–80 % dle typu pořizovaného zdroje, maximální výše dotace může být ve výši 127 500 korun.