UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ročník 2019

Náhled
17.12.2019

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 11

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 11.11.2019, o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 11.11.2019, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, Veřejnoprávní smlouvy 176/VS/2019 - 177/VS/2019 (pdf, 3 593 kB)  

Náhled
06.11.2019

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 10

Veřejnoprávní smlouvy 170/VS/2019 - 175/VS/2019 (pdf, 2767 kB) 

Náhled
22.10.2019

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 9

Veřejnoprávní smlouvy 161/VS/2019 - 169/VS/2019 (pdf, 5 916 kB) 

Náhled
18.09.2019

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 8

Veřejnoprávní smlouvy 138/VS/2019 - 160/VS/2019 (pdf, 14 699 kB) 

Náhled
20.08.2019

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 7

Veřejnoprávní smlouvy 115/VS/2019 - 137/VS/2019 (pdf, 12 328 kB) 

Náhled
25.06.2019

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 6

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 03.06.2019 o zřízení přírodní památky Jesličky, Veřejnoprávní smlouvy 99/VS/2019 - 114/VS/2019 (pdf, 10612 kB) 

Náhled
31.05.2019

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 5

Veřejnoprávní smlouvy 83/VS/2019 - 98/VS/2019 (pdf, 7 999 kB) 

Náhled
18.04.2019

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 4

Veřejnoprávní smlouvy 63/VS/2019 - 82/VS/2019 (pdf, 9805 kB) 

Náhled
20.03.2019

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 3

Veřejnoprávní smlouvy 46/VS/2019 - 62/VS/2019 (pdf, 8405 kB) 

Náhled
05.02.2019

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 2

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2018, kterým se mění některá nařízení o vyhlášení zvláště chráněných území a jejich ochranných pásem, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2018 o zřízení přírodní památky Velké Družďavy, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2018 o zřízení přírodní památky Velký hájek, Veřejnoprávní smlouvy 26/VS/2019 - 45/VS/2019 (pdf, 17 204 kB) 

Náhled
22.01.2019

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2019, částka 1

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2018, o zřízení přírodní památky Andělka a Čertovka, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2018 o zřízení přírodní památky Horka, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2018 o zřízení přírodní památky Návrší, Veřejnoprávní smlouvy 1/VS/2019 - 25/VS/2019 (pdf, 13270 kB)