Milion na rozjezd pro malé začínající podniky

Jedním z cílů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je zvýšení konkurenceschopnosti regionů prostřednictvím podpory malých začínajících podniků. S tímto cílem vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Výzvu VIII. programu podpory Technologie, která umožňuje podnikatelům získat až milionovou dotaci z evropských strukturálních a investičních fondů na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podnikatelé z Jihomoravského kraje mohou zdarma konzultovat možnosti této dotační podpory v brněnské kanceláři Agentury pro podnikání a inovace (API) (https://www.agentura-api.org/kontakty/  .

Zájemci je mohou podávat od 28. 1. 2019 do 28. 5. 2019. Podnikatelské subjekty z podporovaných odvětví vzniklé v letech 2014–2017 budou mít možnost získat dotaci ve výši 450 tis. – 1 mil. Kč na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (např. CNC stroje, profilovací linky, servery, PC stanice, CAD/CAM systémy apod.) s tím, že míra podpory je 45 %. Podpora je určena jak právnickým osobám, tak i podnikajícím fyzickým osobám. Podrobnosti k Výzvě naleznete zde: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-viii-pro-zacinajici-podniky/

Pro zájemce o tuto dotační podporu pořádá API seminář, který proběhne 30. ledna 2019 v brněnské kanceláři na adrese Holandská 3, 639 00 Brno. Účast je zdarma po předchozí registraci. Pozvánku s podrobnostmi lze stáhnout zde: https://www.agentura-api.org/udalosti/vstup/dotacni-prilezitosti-pro-zacinajici-podniky/  .

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org

Kontakt na regionální kancelář:
Agentura pro podnikání a inovace
Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org  
+420 296 342 940/941/220