CENA HEJTMANA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

Až do 19. března 2019 je možné podat přihlášku do IV. ročníku Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost. Soutěž má za cíl vyzdvihnout a ocenit aktivitu organizací, které si stanovují vysoké etické standardy a naplňují charakter dobrovolné angažovanosti ve prospěch životního prostředí a společnosti.

Přihlášku do soutěže a vyplněný dotazník je možné podat do 19. 3. 2019 e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz  (s uvedením: adresováno odboru útvar řízení kvality KrÚ JMK) nebo datovou schránkou: Jihomoravský kraj ID: x2pbqzq (s uvedením: adresováno odboru útvar řízení kvality KrÚ JMK).


Pokud byste se rádi soutěže zúčastnili, stáhněte si dotazník, který odpovídá typu organizace, v níž pracujete, a zjistěte, jak na tom ve své organizaci s uplatňováním principů společenské odpovědnosti jste.

Více informací a formuláře najdete na https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283944&TypeID=2 .