Kraj seznámil jihomoravské starosty s novinkami v dotacích pro obce

Seminář „Dotační příležitosti pro Vaši obec“ se uskutečnil v pátek 18. ledna 2019 na brněnském výstavišti v pavilonu P. Akci spolupořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Veletrhy Brno s veletrhy GO a Regiontour. Seminář se konal pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka.

Cílem semináře „Dotační příležitosti pro Vaši obec“, kterého se zúčastnilo cca 200 zástupců měst a obcí z Jihomoravského kraje jako potenciálních oprávněných žadatelů, bylo představit vyhlášené dotační programy pro rok 2019 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj nebo Jihomoravského kraje a informovat o přípravě České republiky na programové období EU 2021+.

„Pro usnadnění orientace obcí v dotačních programech kraje a získání základních informací je na webových stránkách kraje k dispozici elektronická brožura Dotační programy Jihomoravského kraje v roce 2019. Poskytnuté informace mají zástupcům obcí pomoci získat celkový přehled, možnost orientovat se ve vyhlášených dotačních programech na národní a krajské úrovni a usnadnit tak získání potřebných prostředků z těchto programů pro vlastní rozvoj území a zlepšení života jeho obyvatel,“ sdělil Petr Hýbler, radní JMK pro oblast regionálního rozvoje, venkova a zemědělství.

„Oceňujeme tuto iniciativu Jihomoravského kraje, protože pro naše ministerstvo je vždy užitečné osobně se setkat s představiteli měst a obcí, kteří jsou pro nás důležitými partnery při vytváření strategií i samotných dotačních titulů. Věřím, že to bylo přínosné setkání i pro starosty a uvítáme i záměr tuto akci pravidelně opakovat,“ řekl náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR Zdeněk Semorád.
Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace  ) lze najít nejen veškeré informace o vyhlášených národních programech, ale také informace pro žadatele o tom, jak správně podat žádost o dotaci. Tematicky jsou programy zaměřené např. na podporu obnovy místních komunikací, sportovní infrastruktury, staveb a zařízení dopravní infrastruktury, drobných sakrálních staveb a hřbitovů nebo na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov. Nechybí ani programy na podporu budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, dostupnosti služeb, venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí, cestovního ruchu, bydlení, regeneraci brownfields či program na podporu vítězů soutěže Vesnice roku.

Stejně tomu tak je na webových stránkách Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz  / Granty a dotace), kde je k dispozici přehled jednotlivých krajských dotačních programů pro rok 2019 včetně stručného návodu, jak o ně žádat. Elektronická brožura je na adrese: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39398&TypeID=12  .

Programy kraje jsou zaměřené například na podporu vodohospodářských staveb, cyklostezek a cykloturistiky, dobrovolných hasičů, rozvoje venkova, včelařství, vinařství, oblasti vzdělávání, sportu, zemědělství, cestovního ruchu, sociální a rodinné politiky, kultury a památkové péče, zdraví, územního plánování, boje proti suchu a zadržení vody v krajině atd.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK