Informace č.j.: JMK 17349/2008

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
           Čj.:                                               SpZn.:                                        Vyřizuje/linka                              Brno
JMK 17349/2008                      S-JMK 17349/2008 OKP                Mgr. Klusáčková/541651234          8.2.2008
 
 
 
Jednání hejtmanů 18.6. - spojení Brna a Vídně/2b – poskytnutí informace
 
 
 
Vážení,
 
 
            dne 3.2.2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – Jednání hejtmanů 18.6. - spojení Brna a Vídně/2b“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti je uvedeno:
 
Požadujeme zaslat neskenované kopie následujících dokumentů, a to včetně všech příloh
a) dopis města Lanžhot čj. 485/2007 z 30.5.2007,
b) dopis MěU Mikulov čj. SSU/070013/29/00/SNAP/002 z 9.2.2007
c) dopis MěU Mikulov čj. SSU/070077/29/00/SNAP/003 z 11.4.2007
d) dopis MěU Mikulov čj. SSU/070171/29/00/SNAP/003 z 15.8.2007“.
 
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme kopie Vámi požadovaných informací, a to kopie
 
a) dopisu města Lanžhot čj. 485/2007 ze dne 30.5.2007,
b) dopisu Městského úřadu Mikulov čj. SSU/070013/29/00/SNAP/002 ze dne 9.2.2007,
 
c) dopisu Městského úřadu Mikulov čj. SSU/070077/29/00/SNAP/003 ze dne  11.4.2007,
d) dopisu Městského úřadu Mikulov čj. SSU/070171/29/00/SNAP/003 ze dne 15.8.2007.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Martin Mikš
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního
                                                                                     v z. JUDr. Dagmar Dorovská, v.r.
                                                                                       vedoucí oddělení stížností,
                                                                                           petic a vnější kontroly
 
 
 
 
Příloha: dle textu (4x A4 jednostranný)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                      Telefon                 Fax                     E-mail                                                             Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289       klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz