Informace č.j.: JMK 3637/2008

 
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
          Čj.:                                       SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                                 Brno
JMK 3637/2008               S-JMK 3637/2008 OKP               Mgr. Klusáčková/541651234                   11.2. 2008
 
 
„Cesta ing. Venclíka do Vídně 5.12.2007“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 8. 1. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – Cesta ing. Venclíka do Vídně 5.12.2007
(dále jen „Žádost“).
 
 
V Žádosti je uvedeno:
„Rada JMK schválila zahraniční cestu ing. Venclíka ing.arch. Procházkové do Vídně – viz níže.
Požadujeme předat
a) kopii veškeré korespondence, která předcházela této konkrétní cestě
b) kopii itineráře pro celou cestu Brno – Vídeň – Brno
c) kompletní vyúčtování cesty prvního náměstka ing. Venclíka, ing. arch. Procházkové a všech osob cestujících s jmenovanými, a to včetně kopií vyúčtováni za dopravu autem, účtů za ubytování, účtů za mimořádná vydání, atd., s veškeré korespondence ve věci objednávek ubytování
d) kopii veškerých dokumentů, které první náměstek JMK, radní Procházková a osoby cestující s nimi při dané cestě získali a které předali
e) sdělení, s kterými konkrétními osobami v Rakousku náměstek hejtmana, radní Procházková a všechny další současně cestující osoby jednali, kdy a kde tato jednání proběhla, o co se při těchto jednáních jednalo a jakých závěrů bylo docíleno. Současně požadujeme předat záznamy/zápisy z těchto jednáních včetně prezenčních listin, cestovní zprávu prvního náměstka JMK, cestovní zprávu radní Procházkové a cestovní zprávy všech osob, které s nimi cestovali
f) kopie veškeré korespondence, která následovala po této konkrétní cestě a byla v souvislosti s ní.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence listinná, faxová, i emailová, přijatá i odeslaná.“
 
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, resp. Vám zasíláme kopie následujících dokumentů:
 
-         e-mail ze dne 28. 11. 2007, týkající se pracovní snídaně ze dne 5. 12. 2008,
-         e-mail ze dne 29. 11. 2007, potvrzení termínu pracovní snídaně ze dne 5. 12. 2008,
-         Vyúčtování zahraniční cesty do Rakouska“ – Ing. Milan Venclík,
-         Vyúčtování zahraniční cesty do Rakouska“ – Ing. arch. Anna Procházková,
-         Vyúčtování zahraniční cesty do Rakouska“ – Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.,
-         Vyúčtování zahraniční cesty do Rakouska“ – Karel Barák, včetně kopie dokladu
za parkovné,
-         Zápis ze zahraniční pracovní cesty“ ze dne 10. 12. 2007
 
Povinný subjekt tedy nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
S pozdravem
 
 
Mgr. Martin Mikš, v.r.
      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu - 12x A4 jednostranný
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                      DIČ                      Telefon                 Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289          klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz        www.kr-jihomoravsky.cz