Výše stipendií vybraných učebních oborů se zvyšuje až o 3000 korun

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 14. ledna 2019 schválila změnu vzorového stipendijního řádu, spočívající zejména ve zvýšení prospěchových stipendií v případě žákova hodnocení – prospěl s vyznamenáním.

Ve vybraných učebních oborech na krajem zřizovaných školách už desátým rokem pobírají žáci prospěchová stipendia. Stipendia jsou poskytována ve výši 1 500 korun za pololetí období školního vyučování v 1. ročníku vzdělávání, 2 000 korun za pololetí období školního vyučování ve 2. ročníku vzdělávání a 2 500 korun za pololetí období školního vyučování ve 3. ročníku vzdělávání.

„Tímto rozhodnutím rady se částka zvyšuje o 3 000 korun bez ohledu na ročník, je-li celkové hodnocení žáka na vysvědčení – prospěl s vyznamenáním. První výplata stipendia podle změněného stipendijního řádu se uskuteční už za první pololetí školního roku 2018/19,“ uvedla radní Jana Pejchalová.

Od 2. pololetí školního roku 2009/2010 jsou žákům ve vybraných oborech vzdělání s výučním listem z prostředků Jihomoravského kraje poskytována prospěchová stipendia. Jednalo se zejména o obory stavební a strojírenské a dále o obory vzdělání, ve kterých se vzdělává malý počet žáků, přičemž potřeba jejich absolventů na trhu práce přetrvává. Při výběru oborů vzdělání bylo čerpáno také z poznatků úřadů práce a z poznatků ředitelů středních škol.

Stipendia mohou získat žáci 14 odborných středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem (dle okresů: BK= 2, BM = 4, BO = 1, BV = 2, HO = 2, VY = 1, ZN = 2), které vyučují 14 oborů vzdělání ukončených výučním listem (nástrojař, klempíř, elektrikář – silnoproud, pekař, řezník – uzenář, čalouník, mechanik plynových zařízení, kominík, malíř, podlahář, tesař, zedník, pokrývač, výrobce textilií). V roce 2017 vyplatil Jihomoravský kraj na stipendia žáků 2 064 tis. Kč, od roku 2010 do roku 2017 to bylo téměř 18,5 milionu korun.

„Lze konstatovat, že pravděpodobně i díky vyplácení stipendií není pokles počtu žáků v podporovaných oborech vzdělání tak výrazný, jako byl v letech 2010-2018 pokles počtu žáků končících povinnou školní docházku. Na druhou stranu i přes vyplácená stipendia se do některých oborů vzdělání nedaří žáky přijímat. Například obor sklenář, který rovněž patřil mezi obory podporované stipendii, se řadu let nepodařilo otevřít, není vyučován na žádné střední škole v Jihomoravském kraji a byl ze stipendijního programu vyřazen. K velkému snížení došlo v posledních letech i v počtu žáků přijímaných do oboru vzdělání čalouník, velmi nízké jsou počty přijímaných do oborů klempíř a pokrývač,“ řekla radní Pejchalová.

Více informací najdete na http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/jmskoly-1104 .