Aktualizace č.1 ZÚR JMK

Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje byla vydána na 33. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném dne 17.9.2020 a nabyla účinnosti dne 31.10.2020.

 

výpis usnesení 

 

záznam o účinnostiDo Aktualizace  č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a do dokladové dokumentace lze nahlédnout na adrese:

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
 

  

 
Nápověda
 
ZÚR JMK - záměry v obci ZÚR JMK - názory, připomínky
Nápověda
Nápověda
Nápověda

 

NÁVRH AKTUALIZACE č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JMK pro veřejné projednání

 

NÁVRH AKTUALIZACE č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JMK pro společné jednání

 

Společné jednání - prezentace (pdf, 6,6MB)

Projednání Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - prezentace (pdf, 11 MB)

 

Zpráva o uplatňování ZÚR JMK v období 10/20016-12/2018 (pdf, 533 kB)

Příloha č.1 Zprávy - Vyhodnocení požadavků a připomínek  (pdf, 3,3 MB) 


Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016 - 12/2018 byla schválena dne 28.3.2019 na 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje usnesením č. 1802/19/Z20.


 

Zpráva o uplatňování ZÚR JMK v období 10/20016-12/2018 - návrh pro projednání  (pdf, 426 kB)

 

 

Rozsudky k Aktualizaci č.1 ZÚR JMK: