Krajská rada schválila 325 milionů na dotační programy

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 14. ledna 2019 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok. Na financování dotačních programů je celkem vyčleněno 325,3 milionu korun.

Mezi nejvýznamnější dotační programy patří: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV, vodovody (65 mil. Kč), Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (28 mil. Kč), Program rozvoje venkova (55 mil. Kč), Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (35 mil. Kč), Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče (28,5 mil. Kč). Zachovány zůstanou také dotační programy v oblasti rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče a další.

„Do dotačních programů je letos naplánována přibližně stejná finanční částka, jako byl plán pro loňský rok. Více kraj hodlá investovat do podpory cykloturistiky, je připraven nový program na projekty rekonstrukcí orloven a sokoloven a třemi miliony navíc podpoříme dobrovolné hasiče v regionu – celkově tedy letos 28 milionů,“ řekl radní pro regionální rozvoj Petr Hýbler.

Podrobnosti o dotačních programech Jihomoravského kraje budou v následujících dnech zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ . Ve většině případů bude možné podávat žádosti o poskytnutí dotace v termínu od 14. února do 1. března 2019. Průběžně lze také žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2019.

 

Schváleny byly tyto dotační programy:
 

Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020 (aktualizace 2019)
Dotační program Dotace obcím na zpracování územních plánů 2019
Dotační program „Zdravé municipality JMK 2019“
Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2019
Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2019
Dotační program „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ pro rok 2019
Dotační program „Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí v Jihomoravském kraji v roce 2019“
Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2019“
Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2019“
Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2019“
Dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019“
Dotační program „Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2019“
Dotační program „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2019“
Dotační program „Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2019“
Dotační program „Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2019“
Dotační program „Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2019“
Dotační program „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2019“
Dotační program „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2019“
Dotační program EVVO 2019
Dotační program „Preventivní programy škol v roce 2019“
Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2019
Dotační program „Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2019“
Dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji“
Dotační program „Do světa!“ 2019
Dotační program na činnost národnostních menšin pro rok 2019
Dotační program Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019
foto JMKfoto JMKfoto JMK