Kraj podporuje větší samostatnost handicapovaných

Celkem 119 klientů příspěvkových organizací Jihomoravského kraje využije nové komunitní pobytové služby, které od roku 2015 systematicky vznikají v celkem devíti lokalitách. Dosavadním průběhem transformačních aktivit se zabývalo 11. ledna 2019 jednání, které řídil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

„Do procesu deinstitucionalizace, kdy klienti přecházejí z ústavních služeb do služeb komunitních, se postupně zapojilo pět krajských příspěvkových organizací. V převážné většině jde o chráněné bydlení, v Hostěradicích a Hrušovanech nad Jevišovkou chystáme tuto službu v domově pro osoby se zdravotním postižením. Celkové náklady na pořízení zázemí těchto služeb představují 172 milionů korun, více než polovina z této částky bude hrazena z evropských fondů a státního rozpočtu,“ uvedl náměstek Šlapal. „Transformace sociálních služeb je změnou v myšlení lidí. Lidé s postižením jsou nedílnou součástí společnosti a díky transformačnímu procesu se stávají našimi sousedy, kamarády, spolupracovníky. V komunitních sociálních službách, nejčastěji v chráněných bydleních, si dokáží za větší či menší asistence kvalifikovaných pracovníků obstarat běžné denní záležitosti od nákupů, přes vaření, praní prádla a úklid. V obcích, kde tyto služby vznikaly, byli starousedlíci zprvu skeptičtí a nedůvěřiví, ale sami si ověřili, že není špatné mít na ulici někoho, kdo vám rád pomůže posekat trávu nebo očesat jablka,“ zdůraznil Marek Šlapal.

Transformace sociálních služeb si klade za cíl umožnit lidem s postižením žít normální život. Vrací těmto osobám možnost rozhodovat se, s kým chtějí žít a v jakých podmínkách, pomáhá jim najít uplatnění ve společnosti i smysl života. Lidé s lehčím postižením, kterým se dostane adekvátní podpora, dokáží získat a udržet si práci, díky níž získávají nejen sebevědomí, ale jsou méně závislí na sociálním systému. Lidé vyžadující intenzivnější péči mohou žít v důstojných podmínkách bez nutnosti sdílet pokoj s několika dalšími spolubydlícími a bez nutnosti trvale se přizpůsobit zaběhnutému režimu instituce, který většina z nás musí strpět jen na přechodnou dobu, např. v rámci nutné hospitalizace. „Když dáme postiženým šanci žít mezi námi, zvykneme si na ně a časem je budeme považovat za své sousedy, jak už se to v mnoha lokalitách, kde působí komunitní sociální služby, podařilo,“ dodal náměstek Šlapal.

Více o procesu transformace najdete na http://www.trass.cz/  a ZDE (xlsx, 15 kB)
foto JMKfoto JMKfoto JMK