UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2019

06.12.2019

Informace č. j.: JMK 167679/2019

Akční plán protihlukových opatření pro pozemní komunikace, dráhy, letiště a integrované zdroje hluku na území aglomerace Brno a Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace, které vlastní kraj, včetně hlavních pozemních komunikací ve vlastnictví obcí ve správním obvodu Jihomoravského kraje. 

06.12.2019

Informace č. j.: JMK 166420/2019

Publikované informace v článku - Navrhnu variantu bez tangenty, říká ke stavbě nové silnice 43 náměstek hejtmana - VIII. 

20.11.2019

Informace č. j.: JMK 160790/2019

Prostředky poskytnuté z rozpočtu JMK na sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové domy pro rodiny s dětmi, dětské domovy dle školského zákona a dětské domovy pro děti do 3 let věku. 

25.10.2019

Informace č. j.: JMK 146905/2019

Informace týkající se námitky systémové podjatosti ze dne 18.09.2019 související s Aktualizací ZÚR JMK. 

22.09.2019

Informace č. j.: JMK 131047/2019

112 RJMK body 7, 8, 9 

22.09.2019

Informace č. j.: JMK 130383/2019

Informace o tom, jakým způsobem jsou ze strany JMK podporovány sportovní aktivity tzv. znevýhodněných dětí. 

22.09.2019

Informace č. j.: JMK 127672/2019

Souhlas k využívání výpočetní techniky. 

16.09.2019

Informace č. j.: JMK 124772/2019

Střet zájmů zpracovatele územní studie pro Aktualizaci ZÚR JMK 

16.09.2019

Informace č. j.: JMK 124784/2019

Střet zájmů zpracovatele územní studie pro Aktualizaci ZÚR JMK 

07.09.2019

Informace č. j.: JMK 124172/2019

108 RJMK body 20 a 23 --- II 

20.08.2019

Informace č. j.: JMK 113855/2019

Informace o podpoře poskytované v souvislosti s provozem leteckých spojení z/do letiště Brno-Tuřany a poskytnutí spisu Pětiletého programu rozvoje letiště Brno-Tuřany. 

16.07.2019

Informace č. j.: JMK 97239/2019

21 RJMK body 2, 3 ---- II 

12.06.2019

Informace č. j.: JMK 87851/2019

Náhrady škod z titulu vydání nezákonného rozhodnutí a ostatní pokuty a sankce. 

12.06.2019

Informace č. j.: JMK 75381/2019

Šetření Ministerstva financí. 

12.06.2019

Informace č. j.: JMK 75274/2019

Výběrové řízení na zakázku Územní studie a Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

12.06.2019

Informace č. j.: JMK 75607/2019

Způsob předávání e-mailů na krajském úřadě JMK. 

06.06.2019

Informace č. j.: JMK 72888/2019

91 RJMK body 3,5 

02.05.2019

Informace č. j.: JMK 54372/2019

Informace týkající se dopisu ředitele KrÚ JMK, resp. informace o průběhu vyřizování podnětu na prošetření smluv uzavřených na základě veřejných zakázek "Právní služby při pořizování ZÚR JMK". 

09.04.2019

Informace č. j.: JMK 48725/2019

Memoranda o spolupráci podepsaná mezi Jihomoravským krajem a zájmovými organizacemi JMK od roku 2014 do roku 2020. 

30.03.2019

Informace č. j.: JMK 44006/2019

Přehled všech jednání pracovnice OKP při vyřizování žádosti (dle InfZ) o poskytnutí všech Memorand podepsaných JMK se zájmovými organizacemi JMK od roku 2014 do roku 2020. 

30.03.2019

Informace č. j:: JMK 44545/2019

Informace týkající se záměru odkupu akcií společnosti Technologický park Brno, a.s. 

30.03.2019

Informace č. j.: JMK 41949/2019 a č. j.: JMK 41951/2019

Metody používané dotčeným orgánem ochrany přírody při procesech územního plánování; počty řízení o výjimce dle ZOPK a jejich zkrácený popis, aj. 

22.03.2019

Informace č. j.: JMK 36905/2019

86 RJMK body 6, 8, 9, 119 

22.03.2019

Informace č. j.: JMK 37159/2019

TECHNICKÁ STUDIE R 52 – JIŽNÍ TANGENTA V ÚSEKU R 52 RAJHRAD – D2 CHRLICE II 

22.03.2019

Informace č. j.: JMK 36589/2019

Informace týkající se komunikace II/602 a informace o novém plánu výstavby silnic v Jihomoravském kraji. 

22.03.2019

Informace č. j.: JMK 37299/2019

Údaje o počtech registrovaných partnerství na území kraje ke dni 28.02.2019 a počty žádostí o adopci a o pěstounskou péči samožadatelem v registrovaném partnerství. 

21.03.2019

Informace č. j.: JMK 37391/2019

88 RJMK body 9, 56, 66 

21.03.2019

Informace č. j.: JMK 35628/2019

Informace o tom, jakým způsobem bylo vyřízeno oznámení o spáchání přestupku ve věci poskytování dotací (v MČ Brno-Bohunice). 

21.03.2019

Informace č. j.: JMK 36689/2019

87 RJMK body 5, 18, 54 

13.03.2019

Informace č. j.: JMK 29021/2019

Investiční plány KrÚ JMK pro rok 2019. 

22.02.2019

Informace č. j.: JMK 24755/2019

Informace ve věci postupu KrÚ JMK v případě výzvy soudu k předložení správního spisu. 

05.02.2019

Informace č. j.: JMK 9287/2019

Informace týkající se dopisu ředitele KrÚ JMK, resp. informace o průběhu vyřizování podnětu na prošetření smluv uzavřených na základě veřejných zakázek "Právní služby při pořizování ZÚR JMK". 

28.01.2019

Informace č. j.: JMK 8643/2019

84 RJMK body 6, 26 

28.01.2019

Informace č. j.: JMK 4920/2019

Informace o datech, která krajský úřad eviduje ve věci problematiky povolání staveb na území kraje (dotazy a tabulky k vyplnění).