PŘIPOMÍNKOVÁNÍ NÁVRHOVÉ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁSTI KONCEPCE ROZVOJE SPORTU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Odbor školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje na základě zákona o podpoře sportu zpracovává Koncepci rozvoje sportu v Jihomoravském kraji.

Do procesu tvorby Koncepce byly postupně zapojovány osoby a instituce pohybující se ve sportovní oblasti, zejména pak kompetentní osoby z měst na úrovni ORP, městských sportovních organizací, krajských sportovních svazů, střešních sportovních organizací, Jihomoravské krajské organizace ČUS a jejich okresních sdružení, významné osobnosti sportu či akademici.

V současné době je zveřejněn návrh Návrhové a implementační části, který navazuje na již zveřejněnou a připomínkovanou část analytickou. Připomínky k této části Koncepce lze podávat formou připomínkového listu do pátku 18.01.2019. Návrh Návrhové a implementační části spolu s připomínkovým listem lze nalézt na webových stránkách Jihomoravského kraje v sekci „Mládež, školství a sport“ - https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=380453&TypeID=2 .