Krajský úřad navštívili Tři králové

Krajský úřad Jihomoravského kraje v pondělí 7. ledna 2019 navštívili zástupci Diecézní charity Brno, aby získali příspěvek pro potřebné v rámci letošního ročníku Tříkrálové sbírky.

Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi přispěli do sbírky členové vedení kraje a pracovníci krajského úřadu. Jako poděkování provoněli tři mudrci budovu kadidlem a myrhou a popřáli požehnaný a klidný rok 2019.
Tradiční Tříkrálová sbírka, kterou od roku 2000 pořádá Charita ČR, potrvá do 14. ledna. Výtěžek je určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokážou kvůli stáří, nemoci, handicapu či nepříznivé sociální situaci. Sbírka podpoří stovky projektů zejména na místní úrovni, tedy v místech, kde budou peníze vykoledovány. Při loňské Tříkrálové sbírce se podařilo v České republice vybrat dosud nejvyšší částku – 112,3 milionu korun. Do akce se každoročně zapojí více než 50 000 dobrovolníků. Více informací o tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz  a na https://dchb.charita.cz/trikralova-sbirka-dchb/  .