foto 1 foto 2

Rozpočet JMK na rok 2019

Rozpočet na rok 2019 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání konaném dne 13.12.2018 usnesením č. 1582/18/Z18.

 

Návrh rozpočtu byl 15 dní před projednáním v ZJMK zveřejněn v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Schválený rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2019 - plné znění (pdf, 3.432 kB)