Informace č.j.: JMK 17171/2008

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 17171/2008                     S-JMK 17171/2008 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 13. 2. 2008                                   

                                                                                                                               

 

 

 

Usnesení k bodu 52 na 22 ZJMK – hlasování část b - poskytnutí informace

 

 

 

            Dne 2. 2. 2008 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – usnesení k bodu 52 na 22 ZJMK – hlasování část b“ (dále jen „Žádost“).

 

Dle Žádosti žádáte:

„a) sdělit jmenovitě, kteří zastupitelé KDU-ČSL hlasovali „PRO“ část b) usnesení

  b) sdělit jmenovitě, kteří zastupitelé ČSSD hlasovali „PRO“ část b) usnesení

  c) sdělit jmenovitě, kteří zastupitelé ODS hlasovali „PRO“ část b) usnesení

  d) sdělit jmenovitě, kteří zastupitelé KDU-ČSL hlasovali „PROTI“ části b) usnesení

  e) sdělit jmenovitě, kteří zastupitelé ČSSD hlasovali „PROTI“ části b) usnesení

  f) sdělit jmenovitě, kteří zastupitelé ODS hlasovali „PROTI“ části b) usnesení

  g) sdělit jmenovitě, kteří zastupitelé KDU-ČSL se zdrželi hlasovali u části b) usnesení

  h) sdělit jmenovitě, kteří zastupitelé ČSSD se zdrželi hlasovali u části b) usnesení

ch) sdělit jmenovitě, kteří zastupitelé ODS se zdrželi hlasovali u části b) usnesení“

 

 

Povinný subjekt nemá žádné požadované informace ve smyslu ustanovení  § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k dispozici.

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 14. 12. 2007 s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 22 ZJMK – hlasování k bodu 52“ Vám byly přípisem čj. 164501/2007 poskytnuty elektronické verze  hlasování č. 61, 62, 63, 64 a 65, přičemž hlasování č. 65 je požadovaným hlasováním k části b) usnesení k bodu č. 52 z 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

 

Vzhledem k poruše hlasovacího systému, která nastala v průběhu dopoledního jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 13. 12. 2007, nebylo v elektronickém systému zaznamenáno jmenné hlasování členů zastupitelstva.

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního