Krajská rada schválila Plán zimní údržby silnic

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 17. prosince 2018 schválila Plán zimní údržby silnic v Jihomoravském kraji pro zimní období 2018/2019. Plán stanovuje rozsah, způsob a časové lhůty zimní údržby silnic II. a III. tříd ve vlastnictví kraje.

V letošním roce došlo ke snížení délky neudržovaných úseků silnic na přibližně 114 kilometrů z celkového počtu zhruba tří tisíc osmi set kilometrů, o které se stará příspěvková organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Udržované trasy jsou technologicky rozděleny na 103 pracovních okruhů. Nezanedbatelnou část přípravy zimní údržby silnic tvoří zajištění nákupu posypových materiálů. V současné době má Správa údržba silnic JMK k dispozici cca 18 500 tun posypové soli a cca 22 000 tun inertního materiálu. Skutečná spotřeba posypové soli se pohybuje v rozmezí 6 500 tun (zimní období 2013-2014) až 28 500 tun (zimní období 2012-2013).

Podrobné informace k zimní údržbě jsou zveřejněny na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje https://www.susjmk.cz/informace-k-zajisteni-zimni-udrzby-komunikaci-v-zimnim-obdobi-2018-2019/v  .