Kraj nabízí areál bývalého zahradnictví v Račicích-Pístovicích k prodeji

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 17. prosince 2018 schválila záměr prodeje areálu bývalého zahradnictví v Račicích-Pístovicích za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za odhadní cenu, tedy 6 330 000 korun.

Areál (o celkové výměře cca 6 600 m2) v minulosti užívala Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov (příspěvková organizace kraje) pro výuku oboru zahradník. Tato škola jej již ke své činnosti neužívá a vydefinovala jej jako nepotřebný majetek. Část areálu o výměře cca 3 000 m2 již Jihomoravský kraj bezúplatně převedl do vlastnictví obce (schváleno Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 21. 6. 2018) s tím, že se obec zavázala jej užívat výhradně pro zajištění činnosti sboru dobrovolných hasičů, a to po dobu 10 let od jeho nabytí.

„Areál se nachází v centru obce Račice-Pístovice a tvoří jej pozemky se skleníky a hospodářskými budovami. Je možné ho napojit na inženýrské sítě, které jsou uloženy v místní komunikaci tvořící současně příjezd k areálu. Na areál navazují pozemky zahrad určené dle územního plánu obce pro výstavbu rodinných domů. Je to další z celé řady nemovitostí, které kraj nevyužívá a z ekonomického hlediska je tedy lepší ji nabídnout k prodeji. Věřím, že podobně jako například bývalé oděvní učiliště v Boskovicích najde i tento areál svého nového majitele a tedy i smysluplné využití,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.