Setkání okresních týmů pro plánování sociálních služeb na jižní Moravě

Na přelomu listopadu a prosince 2018 se v Brně na Krajském úřadě Jihomoravského kraje za účasti náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí Marka Šlapala, uskutečnilo šest společných setkání zástupců obcí s rozšířenou působností, okresních týmů pro plánování sociálních služeb.

Cílem těchto okresních týmů je zajištění spolupráce mezi krajskou a obecní samosprávou. Obce s rozšířenou působností jsou základním článkem při tvorbě systému sociálních služeb. „Jejich připomínky musí mít největší váhu, protože pouze vzájemný respekt mezi jednotlivými úrovněmi samosprávy umožní rozumné hospodaření s finančními prostředky v sociální oblasti. Děkuji za věcné připomínky, které se stanou součástí našich plánů dalšího rozvoje sociálních služeb,“ uvedl náměstek Šlapal.
foto JMKfoto JMKfoto JMK