Informace č.j.:JMK 19535/2008

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 Č.j.                                          SpZn..                                                   Vyřizuje/linka                                V Brně

JMK  19535/2008               S-JMK   13058/2008 OKP              Mgr.Dzúrová/1243                        6.2.2008

                                   S-JMK   13059/2008 OKP

                                   S-JMK   13061/2008 OKP

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážení,

 

            dne 27.1.2008 byly na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručeny 3 Vaše žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem

 

1)      „žádost o informace podle zákona 106/99 – VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI - vyhodnocení stížností směřujících proti odborům a pracovníkům KrÚ JMK – InfZ – 1Q 2007“,

2)      „žádost o informace podle zákona 106/99 – VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI - vyhodnocení stížností směřujících proti odborům a pracovníkům KrÚ JMK – InfZ – 2Q 2007“,

3)      „žádost o informace podle zákona 106/99 – VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI - vyhodnocení stížností směřujících proti odborům a pracovníkům KrÚ JMK – InfZ – 3Q 2007“ (dále jen „Žádost“).

 

            V Žádostech, které jsou obsahově totožné je uvedeno:

K níže uvedené žádosti o informace byla dne 16.11.2007 podána na podatelnu JMK stížnost podle para 16a. Požadujeme předat kopii veškeré korespondence přijaté od MMR a Ministerstva vnitra, která následovala v dané věci po podání této stížnosti.“

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:

 

O Vašich stížnostech uvedených v Žádostech rozhodlo Ministerstvo vnitra vzhledem k obsahové souvislosti všech tří věcí jedním rozhodnutím, č.j. ODK-2724/2-2007, ODK-2725/2-2007, ODK 2726/2-2007 ze dne 3.12.2007. Kopii tohoto rozhodnutí Vám zasíláme v příloze.

 

 

Žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

vedoucí odboru kontrolního a právního

v.z. JUDr. Dagmar Dorovská

 

 

 

 

 

 

Přílohy: dle textu