Kraj hostil mezinárodní seminář projektu E-COOL

Účastníci z deseti evropských regionů absolvovali v úterý 4. prosince 2018 v brněnském sídle krajského úřadu mezinárodní seminář, jež je součástí projektu E-COOL.

Projekt E-COOL je realizován v rámci programu Interreg Europe a Jihomoravský kraj je jeho partnerem. Hlavní náplní semináře, který se uskutečnil v prostorách zastupitelského sálu krajského úřadu, byla prezentace příkladů dobré praxe v oblasti podnikavosti mladých lidí. Konečným cílem je totiž sdílet postupy ve sféře spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti podnikatelského vzdělávání v různých zemích.

Podrobnosti o projektu zájemci naleznou na stránkách českého partnera https://kap.kr-jihomoravsky.cz/public/programs/3/pages/48  nebo na stránkách Interreg Europe https://www.interregeurope.eu/e-cool/  .
 

 

foto JMKfoto JMKfoto JMK